Sporing af emballage. Mærkning af returemballage med etiketter. På billedet ses plastkasser med stregkode etiketter.

Sporing af returemballage med etiketter

18 mar 2024

RFID mærkning af transportkasser og plastkasser.

Sporing af returemballage og genanvendelig emballage kræver mærkning af kasser og transportvogne.
Etisoft er ekspert i mærkning af kasser og transportenheder med stregkoder eller RFID.

Igennem utallige projekter har vi erfaring for, hvad der virker og hvad du skal undgå i dit sporingsprojekt. Her deler vi vores erfaring med sporing af returemballage.

Prøv vores RFID etiketter

Vi har de stærkeste RFID etiketter på markedet. Dem skal du prøve. Ring og få tilsendt prøver på vores etiketter. Bagefter kan du få dem eksakt efter de mål og specifikationer du har brug for.

John Briann Petersen. Ekspert i mærkning og etiketter. Etisoft Danmark

John Briann Petersen – Ekspert i mærkning

tel. +4551770133

jbp@etisoft.dk


Emballagesporing er godt for økonomien og miljøet

Der kan være stor miljømæssig gevinst ved at genanvende emballage. Emballage er dyrt og kan have store miljømæssige konsekvenser for samfundet, hvis der kun anvende engangsemballage.

Et af hovedhjørnestenene i sporing af emballage er, foruden en solid emballage, så er det mærkning med etiketter eller labels. Uden en god mærkning, kan det ofte være svært og til tider umuligt, at genanvende emballagen.

Læs om sikkerhedstape under transport


Sporing af returemballage i detailindustrien

Sporing af returemballage anvendes f.eks. i forbindelse med transport af plastkasser som transporteres ind og ud af lastbiler og videre ind i supermarkedet.

I butikken er det f.eks. frugt & grøntstativer med plads til udstillingskasser i plast. Desuden plukvogne og hyldevogne til at levere friskbagt brød fra bageriet til salgsstedet i butikken.


Mærkning af returemballage

Med en mærkning af genanvendelige plastkasser, displayvogne og paller, sikrer du, at du kan spore dem igennem forsyningskæden. Det hjælper dig med at overskue, hvormange sku- og bæreenheder, du har ude i forsyningskæden. Desuden ved du, hvor mange du har på lager.

Nu kan du disponere over, hvor mange enheder du har klar til dagens produktion og hvor mange, du kan sende ud af huset til kunderne.

Mærkning af plastkasser. RFID etiketter til plastkasser. Genbrugsemballage og mærkning af grå plastkasser. RFID Mærkningen kommer etisoft.
RFID mærkning af plastkasser. Sporing af genbrugskasser og returemballage.


Sporing af emballage med færdigtrykte etiketter

Som en del af den cirkulære anvendelse af plastemballage, er sporing af emballagen vigtig for, at fastholde genanvendelsen og returnering af plastemballagen.

Du kan mærke genbrugsemballagen både på kasser og paller. Du kan nemt anvende dit eget logo og tilføje 1D- eller 2D-koder eller beskrive indholdet af emballagen direkte på en etiket.

Se f.eks. EtiGhost Printer og administration til integration af sporing i produktion.

Hvis du skal mærke produkterne med produktbeskrivelser, så forslår vi, at du anvender en termotransferprinter. Den kan printe meget holdbare etiketter, som sikkert kan læses af en stregkode scanner.

Termotransfereprinteren sikrer at der bliver trykt meget præcise labels med høj kontrast imellem sort og hvid. Dermed bliver fejllæsningen fra stregkodescanneren, minimeret.

Et andet alternativ er at anvende færdigtrykte etiketter med logo, tekster og billeder. Hos Etisoft kan du få etiketter i præcis den størrelse, du har brug for. Du kan desuden få trykt etiketter med variabel data, med skiftende billeder, udenlandske tekste mv.

De variable data kan komme fra en database, som du leverer og informationen overføres direkte til etiketterne.


Sporing af returemballage og etikettyper

Når du skal spore returemballage kan du vælge imellem forskellig klæbemidler til de fysiske etiketter. Klæbemidlet kan enten være let at aftage eller sidder godt fast på emballagen.

Etisoft har egen produktion og derfor mange åres erfaring i at vælge de rigtige klæbemidler og råmaterialer. Du kan få råd om, hvad der gør etiketterne modstandsdygtige over for vejrforhold, temperaturudsving og mange rengøringscyklusser.

For at få modstandsdygtige etiketter, kan du f.eks. få etiketter, der er dækket med forskellige laminater, som beskytter det grafiske billede og tekst mod slid.

Sporing af og mærkning af emballage i det maritime miljø, BS 5609

Nogle etiketter skal opfylde helt bestemte krav til holdbarhed i f.eks. det maritime miljø.
Etiketter til det maritime miljø skal opfylder BS 5609, som er en testmetode og et krav til selvklæbende etiketter.

BS 5609 etiketter skal opfylde krav i forhold til regler for handelsskibe, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) og Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Den britiske standard, BS 5609, fastlægger holdbarhedskriterier og kvaliteten af etiketterne. Der testes for bl.a. for hvor trykfølsomme etiketterne er, samme med klæbemiddelet for etiketten.

Testen omfatter bl.a. en kunstig forvitring, temperaturændringer og en 3 måneders nedsænkning i havvand for at møde etikettens vedhæftning og farveægthed, under maritime forhold.

BS 5609 testen afgører også om kvaliteten af læsbarheden og påvirkning af f.eks. lys, saltspray og sand fra vinden.

Se også etiketter udviklet til kemi i laboratorier

Kvalitetsetiketter til sporing af emballage og mærkning

Den britiske standard, BS 5609, stiller høje krav til mærkning. Mærkningsstandarden anvendes f.eks. til mærkning af kemikalietromler til søs.

Den internationalt anerkendte standard for mærkning af søtransport sikrer, at identifikation og advarsler på kemikaliestromler anvender ekstremt holdbare etiketter, der forbliver intakte og læselige, selv efter måneder på havet.

I havmiljøet skal etiketter opfylde strenge krav i BS 5609 standarden, som specificerer at etiketten skal forblive læseligt i mindst 90 dage og forblive på plads, selv når den er er permanent nedsænket i saltvand.


Sporing af returemballage kræver etiketter af høj kvalitet

Kan du forestille dig at etiketten til en kemikalietønde er væk? Den er faldet af. Nu kan det være en næsten umulig opgave at identificere kemikalietøndens indhold. I værste fald kan tøndens indhold ikke anvendes mere, for der er ingen dokumentation for, hvad der er i tønden.

Det er derfor, du skal stilles høje krav til etiketter og RFID labels, således at du kan spore emballagen og indholdet hele vejen igennem logistikkæden. Derfor skal Etiketten være af høj kvalitet, kunne modstå fysisk påvirkninger og skal sidde utroligt godt fast.

Krav til sporing af returemballage og mærkning med etiketter

Her får du et overblik over, nogle af de krav, du skal stille til mærkning og sporing af returemballage. Som beskrevet, så er det vigtigt at etiketten bliver siddende på emballagen. For at vurdere hvilken etiket du skal anvende til sporing af returemballage, får du en beskrivelse af de 4 grundtyper af etiketter:

Selvklæbende etiketter til jævne overflader

Her kan du anvende selvklæbende flade etiketter. De er typisk fremstillet i plastfolie, som enten er færdigtrykte med information eller du har selv en printer der trykker information på etiketten. I dag kan du anvende printere med termo transfere eller farveprintere specielt fremstillet til etiketproduktion.

Se ID-etiketter til paller og containere

Selvklæbende etiketter til ru overflade

Her kan du anvende selvklæbende flerlags etiketter til indendørs anvendelse. De har en høj vedhæftningsevne og et “skumlag”, der udfylder alle fordybninger. Således forbliver etiketten flad og holder fast på den ru overflade. Det forbedre kvaliteten af kodeaflæsningen.

Eksempel på etiketter til ru overflade

Selvklæbende etiketter til ekstreme påvirkninger

Disse etiketter er modstandsdygtige over for kemi, vejrforhold og bliver på plads under og efter anvendelse af højtryksvaskeprocesser og under vaskeprocesser med høj temperatur.

Se GHS / CLP kemiske etiketter

Paneletiketter

Paneletiketter er solide etiketter, som kan leveres uden klæbemateriale. Her er dimensionerne og layoutet af den trykte information og indkodningsmetoden typisk produceret af Etisoft. Disse paneletiketter er meget holdbare.

Paneletiketter anvendes f.eks. til mærkning af KLT- og GLT beholdere, der anvendes i bilindustrien. De skal være i overensstemmelse med standarderne 4902, 4994, 5501 fra den tyske sammenslutning af bilindustrien.

Se eksempler på paneletiketter

Anvend unikke numre til sporing af emballage og mærkning

En ting er holdbarhed af etiketterne til sporing af emballagen, noget andet er, at spore emballagen som en unik enhed. Så f.eks., hvis hver plastcontainer er mærket med et unikt serienummer, så er det meget lettere at styre beholdningens størrelse og hvor mange livscykluser, det enkelte stykke emballage har deltaget i.

Sporing af emballage. Mærkning med RFID eller unikke numre. Serienumre.
Mærkning af plastkasser til sporing af kasser. Mærkning med unikke numre.


Ved at anvende unikke numre til sporing af returemballage kan du få præcis viden om:

– Hvor mange emballageenheder der er tilgængelige
– Hvilke emballage der oftest er i omløb
– Hvilken kunde der beholder dine emballagevarer
– Om emballagen bliver returneret i hel eller beskadiget tilstand

Jo mere du har styr på returemballagen, jo højre leveringsgaranti kan du levere. Du kan minimere køb af ny returemballage og forbedre leveringstiden af emballagen. Det er god økonomi og godt for samfundet.

Et tip herfra er altid, at mærke emballagen med to etiketter. En etiket på hver sin side af returemballagen. Det mindsker emballagehåndtering, når det skal læse med en RFID- eller stregkodelæser.

Dette er desuden en yderligere sikring af identifikation af emballagen, hvis én af etiketterne er beskadiget.

De samme etiketter kan anvendes til at understøtte pluk- og lagerprocesser, der udføres af f.eks. AGV’er og smart lagersystemer.


Sporing af returemballage med RFID

Med en indbygget RFID kode i etiketten, kan du til enhver tid ændre information om, hvad der f.eks. er i en plastkasse. Du kan elektronisk gemme produktionsdata, serienumre mv. i etiketten.

Så selv om etiketten fysisk bliver ulæselig, som følge af slidtage eller skader, så kan du stadig aflæse etiketten med en RFID læser. Du kan stadig forstå indholdet af plastkassen. Du kan stadig fortælle, hvor den er på vej hen, indholdet og hvor mange gange returemballagen er blevet brugt.

Dette er forretningsstrategisk, især for brancher, som har høje krav til sporing og dokumentation af varer og forsendelser.

Vi kan kun opfordre dig til at tage en samtale om anvendelsen af RFID i etiketter og RFID tags.
Etisoft har mange års praktisk erfaring fra et utal af projekter med sporing og har egen produktion af etiketter med RFID tags, fra egen fabrik.

RFID etiketter. Direkte fra fabrik.
RFID etiketter. Direkte fra Etisofts trykkeri

Kategorie

Lignende artikler

Back to top