Produkter

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-constructionsbranża-electronics

NAVNESKILTE

Type skilt - de materialer, som de er lavet af, og dets indhold er specificeret af EU's maskindirektiver, elektriske direktiver og harmoniserede standarder for grupper af enheder. Den indeholder grundlæggende data og informationer, der karakteriserer enheden og dens producent. Uanset hvilken type materiale det er lavet af, og hvordan det monteres, kræves det, skiltet forbliver (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-cosmeticsbranża-detalbranża-electronics

PRODUKTETIKETTER

Produktetiketter - bruges til korrekt produktmærkning. De anvendes oftest direkte på produktet eller på dets emballage. De indeholder grundlæggende oplysninger, der er vigtige for slutkunden, såsom producentens navn, produkt, logo, sammensætning, fremstillingsdato og / eller stregkode osv. I mange tilfælde bruges til informative etiketter eller illustrative produkt mærkning.   - papir- og folieetiketter  - farve etiketter  - beskrivelse af produktet, der overholder branchens krav  (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-electronics

ENERGIETIKETTER

Energietiketter - en bestemt type marketingetiket, der er lavet i overensstemmelse med EU-retningslinjerne og andre regionale standarder. Formålet er at informere om produktets energiklasse. Slutbrugeren af produktet er dets modtager. Afhængigt af branchen og produktet, som etiketten er beregnet til, er dens mål at informere om karakteristiske parametre, der påvirker brugerens komfort og miljøbeskyttelse.  - lavet i (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-electronicsbranża-logistics

IDENTIFIKATIONSETIKETTER

Identifikationsetiketter - anvendes til korrekt identifikation af produkter, halvfabrikata, komponenter eller lagerenheder under produktions- og logistikprocesser. Det er et element i sporingssystemer, sporing af produktbevægelsen i bestemte stadier i produktionen og i den brede forsyningskæde. Identifikationsetiketter er vigtige for korrekt drift af kvalitets- og klageprocesser. Det er muligt at trække (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-constructionsbranża-logisticsbranża-gardening

INFORMATIONSETIKETTER

Informationsetiketter - som etiket, mærke eller indstiksetiket indeholder de, de vigtigste oplysninger om produktet for brugeren. Farvetryk i form af tekst, grafisk design eller piktogrammer, garanterer en klar besked i overensstemmelse med branchens krav. De fungerer som skematiske diagrammer, samlevejledninger, brugsanvisninger, beskrivelser osv. I mange forretningsområder og offentlige institutioner udgør de en grafisk form for informationsoverførsel for (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-logisticsobszar-manufakturingobszar-warehouseobszar-shippingobszar-office

ID-ETIKETTER TIL PALLER OG CONTAINERE

ID-etiketter til paller og containere – er lavet af permanente selvklæbende etiketter, der indeholder et unikt nummer i form af en stregkode eller 2D-kode. Disse etiketter bruges i produktions- og logistikprocesser til mærkning af returvarer. På baggrund af dem, kan indholdet af en bestemt emballage identificeres, eller dens aktuelle status i styringssystemet, til genanvendelige varer kan bestemmes. Paller (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-logisticsobszar-manufakturingobszar-officeobszar-warehouse

ETIKETTER TIL HYLDER OG ANDEN OPBEVARING

Etiketter til hylder og anden opbevaring - selvklæbende etiketter, der er et element i mærkningssystemet i mange forretningsområder, hvor der er behov for at opbevare produkter et bestemt sted. De bruges til at opmærke reoler, hylder og områder der ikke sidder sammen. De er lavet af selvklæbende folietiketter, med en trykt unik kode og nummer. I (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-electronicsbranża-pharmacyobszar-office

SIKKERHEDSETIKETTER

Sikkerhedsetiketter - udgør en slags beskyttelse mod uautoriseret adgang til produktet eller dets emballage. Et forsøg på at fjerne etiketten resulterer i beskadigelse. Som en konsekvens er det umuligt at bruge den igen, og et sådant forsøg bliver synligt. Afhængigt af de anvendte materialer deler en sikkerhedsetiket sig i 2 eller flere stykker, under et forsøg på (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-cosmeticsbranża-detalbranża-electronics

ETIKETTER TIL MARKEDSFØRING

Etiketter til markedsføring - Målet er at videregive de vigtigste marketingoplysninger om produktet til kunden. Størrelse, farve og grafisk form, placeres på produktet på salgsstedet og udgør et element, der forventes at øge produktets attraktivitet og behovet for køb. Den informerer om de vigtigste fordele, konkurrencemæssige fordele og specielle tilbud. Det er i form af selvklæbende folietiketter, hvor klæbemidlet, der (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-chemistryobszar-laboratory

GHS KEMISKE ETIKETTER

GHS kemiske etiketter - et sæt selvklæbende etiketter beregnet til mærkning af produkter i overensstemmelse med det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS / CLP). Systemet specificerer minimumsstørrelsen på en standardmærkat, i forhold til kapaciteten på det kemiske stof eller dets blanding. Det regulerer beskrivelsesmåden og minimumsstørrelsen på piktogrammer, der (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-electronics

LOGOTYPER

Logotyper - er produkter, der bruges til markedsføringsformål, der formodes at øge produkt- og genkendelsen af produkter. De tilgængelige løsninger gør det muligt at bruge logotyper på produkterne i mange brancher. Flade forkromede bogstaver eller et konvekst metalliseret emblem, vil altid understrege den æstetiske værdi, klassen af produkter og deres producent. De adskiller sig fra andre konkurrenters mærker.  - attraktivt, elegant udseende af (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-logisticsobszar-shippingobszar-warehouse

LOGISTISKE ETIKETTER

Logistiske etiketter - brugt til mærkning af pakker og logistiske enheder; den indeholder oplysninger, der er vigtige for korrekt implementering af lagerprocesser og transport. Afhængigt af de betingelser, under hvilke disse processer udføres, kan den fremstilles som en etiket lavet af termisk eller termisk transfer, og i tilfælde af at de bliver udsat for udendørs vejrforhold, som en folieetiket. Den (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

branża-agdbranża-automotivebranża-chemistrybranża-constructionsbranża-electronics

ADVARSELSETIKETTER

Advarselsetiketter - signalerer risikoen for fare, der opstår i forbindelse med ophold i et givet område eller forkert brug af produktet eller enheden. I mange tilfælde er det lovpligtigt at mærke et produkt med en advarselsetiket. Det er i form for selvklæbende etiket eller et mærke med udskrevet information, om potentiel fare. Etikettens størrelse, farve, grafiske design eller piktogrammer, er (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-manufakturingobszar-office

LAGERETIKETTER

Lageretiketter - en selvklæbende etiket til mærkning af anlægsaktiver, værktøjer og dokumenter. Antallet, der er trykt i form af en kode, forbedrer processen af dataindsamling, under opgørelsen af en virksomheds aktiver og arkivering af dokumenter. Etiketten er kendetegnet ved et aftryk, der er modstandsdygtigt over for slid og et klæbemiddel, der gør det umuligt at trække etiketten (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-officeobszar-shipping

ADRESSEETIKETTER

Adresseetiketter - oftest brugt på et kontor eller i administrationen, til adressering af breve og små pakker. De indeholder vigtige oplysninger om adressaten og afsenderen af pakken. Det bruges i tilfælde af seriekorrespondance eller systemadresseudskrivning. Etiketten er oftest lavet af papir til termiske transfer printere.  - eliminerer fejl i adresser  - letter arbejdet i kontor- og administrationsområdet  - læsbart termisk transfer print  (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-manufakturing

ETIKETTER TIL KVALITETSKONTROL

Etiketter til kvalitetskontrol - bruges i kvalitetskontrolprocesser til markering af en korrekt status for det produkt, der kontrolleres. Afhængigt af de interne ordninger inden for en virksomhed, kan de være i form af selvklæbende etiketter eller tags. For at skelne mellem de produkter, der har bestået kvalitetskontrollen eller blev afvist, anvendes de tilsvarende farveindikationer - grøn, gul (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-warehouseobszar-manufakturingobszar-office

OHS-ETIKETTER

OHS-etiketter - er et sæt standardforbud, obligatoriske skilte og advarselsskilte, inden for opretholdelse af sikkerheden i virksomheder og det offentlige rum. De organiserer pladsen på arbejdsstationer, i korridorer, produktions- og kundeservicehaller og lagre. De gør det muligt at opretholde grundlæggende sikkerhedsregler og justere faciliteterne i overensstemmelse med anbefalingerne fra de interne sundheds- og sikkerhedstjenester, det statslige (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-manufakturingobszar-office

LEGEND PLATES TIL UDSTYR, TRYKKNAPSETIKETTER, SWITCHBOARD ETIKETTER

Legend plates til udstyr, trykknapsetiketter, switchboard etiketter – er fremstillet i form af selvklæbende etiketter, med et passende symbol trykt på dem og udgør et element i mærkningssystemerne til maskiner og produktionscentre, med henblik på identifikation under implementeringen af produktions- og logistikprocesser. Etiketter af denne type bruges frem for alt, til at markere elementerne i enheder, der er vigtige fra driftsperspektivet, så de er i (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-manufakturing

5S-ETIKETTER

5S-etiketter - foretaget i overensstemmelse med indstillingen fra interne 5S-revisorer. De gør det muligt at organisere arbejdspladsen på en optimal og sikker måde. Det betyder, at de kan bruges i alle forretningsområder, i overensstemmelse med de interne ordninger. 5S-etiketter organiserer pladsen på arbejdsstationen og muliggør bedre styring og øget produktivitet. De er lavet som selvklæbende (...)

Læs mere Forespørgsel

Fordele

obszar-manufakturingobszar-warehouse

KANBANETIKETTER

Kanbanetiketter - fungere som flerbrugerkort hvis opgave er at informere medarbejdere i lagerområdet, om behovet for lagerpåfyldning og i produktionsområdet - om behovet for at starte en produktionsproces. De er oftest lavet som en ikke-klæbende etiket eller en selvklæbende etiket. Den indeholder grundlæggende informationer om produktet, som et givet kort, med information om mængden, f.eks. minimumslager eller størrelsen på en enkelt produktionsbatch.  - reduktion (...)

Læs mere Forespørgsel
Back to top