Vi er en producent af farmaceutiske etiketter, der overholder Anti-Counterfeit-direktivet og kundekrav, samt etiketter, der beskytter emballage mod uautoriseret indblanding. Vi bruger materialer med lav-migrering klæbemidler og ISEGA, EMA, FDA certifikater. Vi arbejder i overensstemmelse med GMP Good Manufacturing Practice. Vi leverer visuel inspektion og geninspektion af fremstillede etiketter, rapportering og certifikater med hver levering. Vi leverer etiketter til mærkning af prøver og blodposer til laboratorier og bloddonationsstationer. Vi producerer etiketter med ikke-migrerende klæbende, kryogene etiketter og etiketter, der er modstandsdygtige over for aggressive kemikalier og steriliseringsprocesser.

Back to top