RFID - port. RFID gateway. Port til at skanne RFID.

RFID gateway giver hurtig og præcis dataregistrering.

20 jun 2024

Etisoft har udviklet en ny RFID gateway. Når du kører en palle ind i porten, er det kun de RFID labels der bliver læst, der er i den lukket boks. Med en RFID gateway udelukkes alle signaler fra de nærliggende RFID labels. Det giver datasikkerhed og orden på dine leverancer.


En RFID gateway sikrer dit datagrundlag

Få 100% styr på, hvad du aflæser igennem en RFID gateway. En RFID gateway er forskellig fra en RFID port. En RFID gateway sikrer to ting:

1) Læse dine RFID tags meget præcist.
2) Læse dine RFID tags meget hurtigt.

Du ungår fejllæsninger fra nærliggende produkter med RFID tags. Samtidigt sparer du meget manuelt tid på at læse hver individuel RFID tag.

John Briann Petersen. Ekspert i mærkning og etiketter. Etisoft Danmark

Tal RFID Gateway med

John Briann Petersen

tel. +4551770133

jbp@etisoft.dk


Tilfredse kunder og flere kvadratmeter

RFID gateway front med automatiske dører
RFID gateway front med automatiske dører

Med en gateway sikrer du at RFID læsningen kun er fokuseret på, hvad der er i gatewayen. Det eliminerer risikoen for fejl i forhold til den manuelle håndtering. En gateway eliminerer behovet for at udpege en sikker læsezonen. Det frigører mere plads på lageret. 

Undgå de klassiske fejl med RFID læsning

En RFID box er en moderne tilgang til lagerstyring. Den traditionelle metode med RFID læsning kan skabe vanskeligheder og påvirke effektiviteten og nøjagtigheden af lagerstyringen i negativ retning. Her får du to kendte udfordringer:

Problem 1: De nedreste produkter i en bunke er svære at læse med en RFID læser. 

De RFID tags, der er placeret dybt inde i en palle eller gemt under andre varer, kan være svære at læse. De nederste lag af pallen er særlig problematiske. Det skyldes blandt andet at RFID læserne ofte ikke er i stand til at trænge igennem materialer, såsom metalindholdet i pakkerne. Med andre ord spærrer metallet for at få et ekko tilbage fra de dybt begravet RFID tags. 

Problem 2: Paller skal flyttes til en safezone

Det er et kendt problem at de traditionelle RFID-læsere ofte har svært ved at læse tags, der er placeret dybt inde i en bunke eller skjult af genstande.

For at løse problemet øges læserens styrke ofte for at forbedre både rækkevidden og gennemtrængningsevnen. Dette resulterer imidlertid i et nyt problem. Tags i nærheden, som ikke nødvendigvis er palleindhold, bliver også læst. 

I praksis betyder den øget læsestyrke at tags fra andre genstande i nærheden af pallen ved et uheld bliver læst. Det generer falsk information om indholdet af pallen og fører til fejl i lagerstyringssystemet. 

Desuden kan overdreven tagbevægelser på paller der flyttes, forstyrre den faktiske lagerinformation og nøjagtigheden af efterspørgselsprognoser og beslutninger om genopfyldning. 

Den innovative løsning til præcis aflæsning af RFID-tags på paller udnytter principperne i et Faraday-bur til at skabe en RFID-gateway. Sådan fungerer det:


Hvad er en RFID gateway?

RFID gateway med radiosender og modtager i loftet
RFID gateway med radiosender og modtager i loftet. Billedet er taget inde i boksen op mod loftet.

Faraday-bur-princippet:

  • Faraday-buret er en indhegning af ledende materiale, der blokerer eksterne elektriske felter. Dette skaber et kontrolleret elektromagnetisk miljø til RFID-aflæsning.

Elektromagnetisk afskærmning:

  • RFID-gatewayen bruger materialer, der forhindrer udefrakommende radiofrekvensinterferens, hvilket sikrer, at kun RFID-signaler inden for gatewayen aflæses.


Sådan fungerer en RFID gateway

Kontrolleret miljø:

  • Inden i RFID-gatewayen sikrer afskærmningsmaterialerne, at elektromagnetiske bølger forbliver inde. Dette koncentrerer radiobølgeenergien, så RFID-tags på paller kan aflæses præcist og konsekvent.

Præcis RFID-aflæsning:

  • Ved at eliminere ekstern interferens kan RFID-læseren nøjagtigt aflæse tags på paller, hvilket er afgørende for logistik, lagerstyring og forsyningskædeoperationer.


Fordelene med en RFID gateway

Reduceret interferens:

  • Elektromagnetisk afskærmning minimerer ekstern interferens, hvilket fører til mere pålidelige RFID-aflæsninger.

Forbedret præcision:

  • Koncentration af radiobølgeenergi forbedrer præcisionen af RFID-tag-aflæsningerne.

Alsidighed og skalerbarhed:

  • Løsningen kan tilpasses forskellige industrielle miljøer og skaleres til forskellige palletyper.


Sådan implementerer du en RFID gateway

RFID gateway med paller
RFID gateway med åbendør og paller med forskellige kolli.

Design af Gateway:

  • RFID-gatewayen designes med effektive afskærmningsmaterialer for fuldstændig afskærmning.

Integration med RFID-systemer:

  • Gatewayen integreres med eksisterende RFID-systemer og konfigureres til specifikke frekvenser.

Testning og kalibrering:

  • Omfattende testning sikrer pålidelig og nøjagtig aflæsning under forskellige forhold.

Sammenfatning

En RFID-gateway inspireret af Faraday-bur-konceptet skaber et kontrolleret elektromagnetisk miljø, der eliminerer interferens og sikrer nøjagtig tag-detektering, hvilket forbedrer effektiviteten af RFID-systemer i industrielle applikationer.

Lignende artikler

Back to top